top of page
חיפוש
  • Guy Mamo

גיוס כספים מגורמים חוץ בנקאייםמעבר לגיוס כספים ממקורות שכיחים כמו בנקים וקרנות יעודיות ניתן גם לגייס כספים לחברות ועסקים באמצעות גורמים חוץ בנקאיים הנתמכים לדוגמא ע"י כספים של חברות ביטוח וכו' אשר לרוב בניגוד לבנקים מתאפיינים בכך שהריביות שלהם גבוהות משמעותית אם כי מהצד השני מדובר בטיפול מאוד מהיר עם אובליגו חוץ בנקאי אשר בחלק מהמקרים הבנקים אשר לא מהם מתבצעת ההורדה לא יכולים לדעת לגבי ובעיקר בהינתן הבטחוונות הנכונים עבור הגוף המממן ניתן להשיג מסגרת נוספת שוטפת למימון הפעילות.

  • קרן מפרש - קרן שעיקר פעילותה מימון צרכי הון חוזר של חברת ניתן לקבל עד חצי מיליון ש"ח לשנה עם ריביות גבוהות מקרנות המדינה אם כי מצד שני משך הטיפול הוא כשבוע

  • קרן B2B - הלוואות עד מיליון ש"ח בתנאי ריבית ממוצעים במשק ללא שעבודים ומחוץ לאובליגו הבנקאי של החברה.

  • חברות כרטיסי האשראי - לאור השינוי הרגולטורי שמכריח את הבנקים למכור את פעילות כרטיסי האשראי נוצר מצב שבו חברות כרטיסי האשראי החלו לתת הלוואות לעסקים בתנאים טובים.

45 צפיות

Kommentare


bottom of page