top of page
חיפוש
  • Guy Mamo

הקרן בערבות המדינה

הקרן בערבות המדינה עובדת במתכונת הנוכחית החל ממרץ 2012 כאשר בשנים לפני כן עברה מספר גלגולים והחליפה מספר שמות.

הקרן מתאימה לעסקים וחברות החל משלב טרם ההקמה לטובת סיוע בהקמת העסק/החברה ועד לחברות אשר מחזורן השנתי מגיע לכ-100 מיליון ש"ח. כמו כן ההלוואות ניתנות לטובת רכישת ציוד והחלפת הלוואות קיימות יקרות בהלוואת מדינה זולה.
הקרן הזו באה לפתור כשל שוק שקיים שנים רבות בו הבנקים מסרבים לתת כספים לחברות ועסקים ללא הצגת בטחונות גבוהים אשר ידם של העסקים אינם משגת והעניין נכון אף יותר לגביי יזמים שרוצים להקים עסק או מפעל כאשר ללא בטחונות גבוהים הבנקים לא נותנים כסף.

כאן נכנסת לתמונה הקרן לעסקים קטנים ובינוניים, המאפשרת לקבל הלוואות בערבות מדינה בתנאים מועדפים.

הלוואה בערבות המדינה שהיא תחת משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האוצר, המיועדת לצורך מתן בטחונות להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. ההלוואה הניתנת היא הלוואה בנקאית בערבות שך המדינה תחת אחד מ-4 בנקים (לאומי , מזרחי, אוצר החייל או מרכנתיל דיסקונט), עם כמה יתרונות משמעותיים:

סכום ותנאי ההלוואה:

  • עד 500 אלף ש"ח או 8% ממחזור ההכנסות השנתי האחרון הגבוה מביניהם .

  • ההלוואה ניתנת לחמש שנים עם גרייס של חצי שנה.

  • ריבית החל מפריים פלוס 1.9%

  • בטחונות החל מ-10% מסך ההלוואה המאושרת.

  • ההלוואה איננה נכללת באובליגו שלך ולכן קל יותר לבנק לתת אותה.

148 צפיות

Comments


bottom of page