top of page
חיפוש
  • Guy Mamo

עדכון דירוג האשראי

הפעילות הבנקאית (עסקית ופרטית) שלנו מנוטרת באופן מלא ע"י הן הבנקים והן ע"י חברות דירוג האשראי – BDI ו-D&B.מאגרי המידע להן שותפות כוללים נתונים כגון מידע מספקים, רקע עסקי, תנאי אשראי, עקביות תשלומים והתחייבויות, יתרות ושינויים באשראי במערכת הבנקאית וכלה בשיקים שחזרו ועוד.


כל אלו מרכיבים את דירוג האשראי ומדד הסיכון של העסק וכפועל-יוצא – באיזו ריבית נקבל הלוואה אם בכלל, אילו תנאי אשראי נקבל מהספקים ועוד. כאשר נרשם מידע עסקי שלילי אודות העסק, בין אם מוצדק או לאו חשוב לדעת כי יש אפשרות לטפל בנושא.


כחברה וותיקה בתחום וכיוצא מחלקת האשראי ב- BDI (סגן מנהל המחלקה הבינ"ל) ברשותנו ידע והכרות מעמיקה עם מתודולוגיות העבודה של חברת BDI ו-D&B ומכאן יש לנו את הידע מה החברות הללו צריכות לראות על מנת לשפר את הדירוג.

52 צפיות

Comments


bottom of page