top of page
חיפוש
  • Guy Mamo

קרן עוגן

לשעבר הקרן להלוואות ללא ריבית, לקרן הזו נבחרו מספר מצומצם של יועצים הרשאים להגיש אליה וחברת MGS פיננסים מורשית להגיש בקשות לקרן הזו.מדובר בקרן שהוקמה בשנות השמונים תחת השם הקרן להלוואות ללא ריבית שפונה גם לעסקים וגם למשק בית פרטיים אשר מתקשים להשיג מימון במערכת הבנקאית הרגילה.

הקרן ממומנת ע"י תרומות של ארגונים וקבוצות יהודיות ברחבי העולם והם מספקים הלוואות למי שהמערכת הבנקאית סירבה לו.


ההלוואת ניתנות לטובת הקמת עסקים, רכישת ציוד וצרכי הון חוזר בהיקפים נמוכים לעומת הקרנות האחרות

סכום ותנאי ההלוואה:

  • עד 200 א' ש"ח.

  • עד חמש שנים.

  • ריבית של פריים +1.5%

  • בחלק מהמקרים מבקשים להביא ערב או בטחונות נזילים.

100 צפיות

Comments


bottom of page